BC TK CONG TAC DANG NAM 2015- 2016 VA PHUONG HUONG NV 2016- 2017

Thứ ba - 06/09/2016 22:31
BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM HỌC 2015-2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM HỌC 2016-2017
ĐẢNG BỘ XÃ THẠCH LONG
CHI BỘ TRƯỜNG THCS LONG SƠN
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số:      /BCCB-LS Thạch Long, ngày  06  tháng 9  năm 2016
 
BÁO CÁO
TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ,
CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM HỌC 2015-2016 VÀ
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
NĂM HỌC 2016-2017
 
 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA CHI BỘ.
- Chi bộ trường THCS Long Sơn là chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Thạch Long, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu: "Trong sạch vững mạnh xuất sắc".
- Tổng số đảng viên chi bộ hiện nay là 37 đ/c chiếm tỉ lệ 75%; 100% đạt chuẩn CMNV, trong đó đạt trên chuẩn chiếm 94,6%
1. Thuận lợi.
- Có sự quan tâm, lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, chính quyền xã Thạch Long và các cấp, các ngành địa phương, sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục- Đào tạo Thạch Hà. Chi bộ trong trường học có thuận lợi về nguồn phát triển đảng viên, quần chúng là những CB-GV-NV có đủ trình độ học vấn, có chuyên môn nghiệp vụ, được đào tạo cơ bản, có nhận thức tốt về quan điểm lập trường chính trị, có đạo đức, tư cách, lối sống tốt.
- Đảng viên ở trong môi trường giáo dục thế hệ trẻ, CB-GV-NV-ĐV trong chi bộ luôn được cập nhật thông tin, được sự quan tâm GD, rèn luyện của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Đảng viên là giáo viên luôn phải thể hiện là tấm gương sáng cho HS noi theo.
- Năm học 2015- 2016 Chi bộ nhà trường kết nạp được 2 Đảng viên.
2. Khó khăn.
- Còn có đảng viên quan niệm về sinh con, nên đã vi phạm CSKHHGĐ, trong năm học 2015- 2016 có 2 Đản viên vi phạm chính sách KHHGĐ.
- Cơ sở vật chất nhà trường không đảm bảo, nên trường không đạt chuẩn Quốc gia sau 10 năm.
II. KẾT QỦA LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI NĂM HỌC 2015-2016.
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Trọng tâm nhiệm vụ của chi bộ là lãnh đạo nâng cao chất lượng hiệu qủa giáo dục tòan diện trong nhà trường. Trong năm học 2015-2016 chi bộ đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, thực hiện cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung; xây dựng trường học thân thiện - HS tích cực. Thực hiện nhiệm vụ đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng GD toàn diện. Chi bộ nhà trường đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và đạt được kết qủa trên một số lĩnh vực trọng tâm sau:
Khối TS HS Hạnh kiểm Học lực
Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
6 160 148 92,5 12 7,5 0 0 0 0 18 11.25 85 53.13 56 35 1 0.63
7 172 133 77,33 29 16,86 10 5,81 0 0 26 15.12 80 46.51 53 30.81 13 7.56
8 178 130 73,03 39 21,91 8 4,49 1 0,56 14 7.87 93 52.25 66 37.08 5 2.81
9 148 125 84,46 19 12,84 0 0 4 2,7 21 14.19 80 54.05 43 29.05 4 2.7
 TS 658 536 81,46 99 15,05 18 2,74 5 0,76 79 12.01 338 51.37 218 33.13 23 3.5
         
Tốt nghiệp THCS: 144/148 em, tỉ lệ 97,3%. Số HS tham gia THPT: 128/144 em, đạt 89%. Điểm thi vào THPT: bình quân: Toán đạt 6,48; Ngữ Văn đạt 5,97 xếp thứ 42 của Tỉnh, thứ 4 toàn Huyện.
KĐCLGD: Đạt cấp độ 3 (104 chỉ số đạt/108 chỉ số; tỉ lệ 96,3%) SGD đánh giá.
- HS thi vào NK tỉnh đậu: 02 em.
- Trường đã tham gia đầy đủ các cuộc thi do ngành và tổ chức chính trị xã hội tổ chức. Về thi do ngành tổ chức đạt kết quả: HSG Tỉnh: 06 em; HSG huyện:114 em; GVCN giỏi: 01đ/c; Vận dụng KTLM: 04 em; Xếp loại chung: Xếp thứ 4 toàn huyện.
- Xếp loại Chi bộ cuối năm 2015: Trong sạch vững mạnh (91 điểm).
- Xếp loại trường, Công đoàn, Đội TNTP cuối năm học 2015- 2016:
 + Trường (không xếp loại vì có GV vi phạm chính sách DSKHHGĐ).
 + Công đoàn xếp loại : Khá (vì có đoàn viên vi phạm KHHGĐ).
 + Đội xếp loại: Xuất sắc (được Huyện đoàn Thạch Hà tặng giấy khen).
2. Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các đoàn thể trong nhà trường.
Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thực hiện nhiệm vụ theo đúng luật và điều lệ quy định. BGH nhà trường thực sự là hạt nhân lãnh đạo, các tổ chức nòng cốt trong nhà trường như tổ CM, tổ Công đoàn được bố trí là những ĐV– GV giỏi có năng lực lãnh đạo, có đạo đức tác phong tốt. Các tổ chức Đoàn TN, Đội TNTPHCM đã biết cách tập hợp các lực lượng trẻ, xung kích, năng động và sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. BCH Công đoàn đã có những hình thức, biện pháp chăm lo xây dựng đời sống tình thần vật chất cho người lao động (tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ,…), biết tập hợp lực lượng, đội ngũ đoàn kết gắn bó, động viên cá nhân có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Qua kết quả kiểm tra đánh giá của các cơ quan CM hàng năm của các tổ chức: Công đoàn, Đoàn TN, Đội TNTP, các bộ phận đều đạt loại tốt, vững mạnh cấp huyện.
3. Về cơ sở vật chất, tài chính.
 
a, Nợ cũ từ năm học 2014- 2015 về trước:
Cổng chính- hàng rào: Tổng giá trị: 847.870.000đ; Đã trả : 458.711.000đ+27. Còn nợ: 389.159.000đ
b, XD mới từ năm học 2015- 2016:
Công trình sân vườn:  Tổng giá trị: 855.999.000đ;  Đã trả : 43.073.000đ. Còn nợ: 812.926.000đ
Công trình nhà trực, nhà để xe, bồn hoa, mương thoát nước:  Tổng giá trị: 470.317.000đ;  Đã trả : 287.191. Còn nợ: 183.126.000đ
Trong năm học 2015-2016 đã trả nợ và mua sắm cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học:
- Trả nợ xây dựng:
        Công trình sân vườn: 43.073.000đ
        Công trình nhà trực, nhà để xe, bồn hoa, mương thoát nước: 287.191.000đ.
        Cổng chính - hàng rào: 154.711.000đ.
- Mua sắm: Bàn ghế các phòng chức năng, tủ đựng tài liệu và sữa chữa CSVC trang thiết bị dạy học...: 550.100.000đ      
Tổng giá trị: 1.035.075.000đ   
          - Hiện nay trường còn nợ xây dựng là:  1.385.211.000đ
Trong đó: Công trình sân vườn: 812.926.000đ
                 Công trình nhà trực, nhà để xe, bồn hoa, mương thoát nước: 183.126.000đ.
                   Cổng chính - hàng rào: 389.159.000đ.
4. Công tác xây dựng đảng.
- Chi bộ đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên quan tâm chăm lo bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao tay nghề, thăm dò tín nhiệm CBGVNV để giới thiệu cho chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp. Ngoài ra, chi bộ thường xuyên chú trọng công tác kiểm tra, kiểm điểm, phê bình và tự phê bình, xây dựng chi bộ trong sạch, gương mẫu, đảm bảo công tác lãnh đạo toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm. Đồng thời giúp nhà trường phát hiện các cá nhân điển hình để đề bạt, bồi dưỡng đội ngũ cho ngành. Cụ thể trong năm học 2015- 2016 đã kết nạp được 2 Đảng viên, đầu năm học 2016- 2017 đã giới thiệu cho ngành đề bạt 1 Đảng viên trở thành một cán bộ quản lý GD.
- Chi bộ- BGH nhà trường thường xuyên quan tâm chăm lo phổ biến quán triệt đội ngũ CBGVNV nhà trường thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, Pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các quan điểm, đường lối đổi mới sự nghiệp Giáo dục Đào tạo. Chi bộ cũng tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM, thực hiện lối sống lành mạnh, mỗi thầy - cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo. Quán triệt các quy định cấm đảng viên không được làm; thực hiện nhiệm vụ 2 không với 4 nội dung trong Ngành, đồng thời trong các năm qua, chi bộ nhà trường đã chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong Giáo dục, xây dựng Trường học thân thiện, HS tích cực. Chi bộ cũng đã lãnh đạo, quán triệt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, không tham ô lãng phí của công, chỉ đạo thực hiện TT 09 về 3 công khai trong trường học. Trong năm học 2015-2016 chi bộ đã tổ chức học các đợt chính trị:
          Đợt 1: Học vào ngày 11/9/2015 về bồi dưỡng chính trị hè 2015.
          Đợt 2: Vào ngày 30/7/2016 về bồi dưỡng chính trị hè cho Đảng viên.
* Năm 2015 chi bộ xếp loại: Trong sạch vững mạnh (91 điểm)
Xếp loại đảng viên: Gồm có 38 đảng viên.
- Hoàn thành XSNV: 6 đ/c.
- Hoàn thành tốt NV: 29 đ/c .
- Hoàn thành NV:        3 đ/c.
5. Nguyên nhân đạt được các kết quả nêu trên:
- Có sự quan tâm lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, chính quyền và ngành chuyên môn, các đoàn thể.
- Tập thể chi bộ đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ.
- Sự cố gắng, nổ lực của mọi cá nhân và tập thể, được nhân dân, địa phương, cha mẹ học sinh tin tưởng ủng hộ, quan tâm đến sự nghiệp giáo dục trên địa bàn xã.
6. Những yếu kém tồn tại và nguyên nhân trong năm học 2015-2016.
- Công tác tham mưu, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, BGH còn một số hạn chế nhất định, trong hội họp việc đóng góp ý kiến thảo luận xây dựng của đảng viên còn hạn chế.
- Chi đoàn GV chưa thật sự chủ động đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, chưa phát huy hết khả năng, năng lực tuổi trẻ.
- Công tác xây dựng đảng: Một số giáo viên trong trường chưa đảng do tuổi đã nhiều, có hoàn cảnh riêng nên không phát triển được, một số còn lại thì không có nguyện vọng vào đảng. Vẫn còn có đảng viên khả năng dạy toàn cấp chưa đảm bảo chuyên môn, vi phạm chính sách KHHGĐ.
- CSVC trường lớp hiện còn nhiều hạng mục chưa đảm bảo yêu cầu quy định trường chuẩn. Trang thiết bị phục vụ dạy học còn gặp nhiều khó khăn, kinh phí nhà nước không có, sự hỗ trợ cha mẹ HS chỉ đáp ứng nhu cầu tối thiểu nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.
-  Hiện tượng học sinh bỏ học vẫn còn, một số học sinh sau khi TNTHCS không có nhu cầu thi vào THPT và học nghề, nên anh hưởng đến tiêu chí 14.2 (tỉ lệ học sinh trong độ tuổi 15-18 TNTHCS vào THPT và dạy nghề >85%). Một số học sinh có cả bố lẫn mẹ đều đi làm ăn xa (chủ yếu ở Thái Lan và Miền Nam) nên ảnh hưởng đến việc quan tâm học hành của con trẻ.
III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017.
1. Nhiệm vụ trọng tâm.
- Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạch Hà, Sở GD- ĐT Hà Tĩnh về việc duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Phấn đấu: Chi bộ dạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, trường đạt chuẩn quốc gia, đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động khác trong ngành GD.

- Tiếp tục công tác xây dựng đảng, phát triển Đảng viên: Trọng tâm là nâng cao chất lượng, năng lực và uy tín của người Đảng viên, phấn đấu tăng cả về số lượng và chất lượng đảng viên, kết nạp đảng viên trong năm học: 02 đ/c. Chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt về đề án việc làm của UBND huyện Thạch Hà, thực hiện tinh giản đội ngũ CB,GV,NV theo Nghị định 108 của Chính phủ.
- Thực hiện công tác kiểm tra và tự kiểm tra trong chi ủy- chi bộ.
- Phấn đấu chi bộ đạt danh hiệu:  Trong sạch vững mạnh.
2. Nhiệm vụ, các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể.
a. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
- Trọng tâm là lãnh đạo thực hiện “Đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” theo NQ số 29-NQ TƯ. Với yêu cầu là nâng cao chất lượng GD toàn diện, duy trì bền vững chất lượng, hiệu quả hai mặt GD theo hướng tiếp tục tăng tỷ lệ HS khá giỏi, giảm tỷ lệ HS yếu kém theo tiêu chí trường chuẩn.
- Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Bộ ngành phát động: thực hiện xây dựng trường học “Xanh-Sạch-Đẹp- Thân thiện”  phải cụ thể hóa việc Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Nhằm nâng cao chất lượng bài soạn, tạo sự thu hút, chú ý của HS, đổi mới phương pháp GD học sinh theo hướng tích cực, không nặng về phê phán, chỉ trích, xây dựng mối quan hệ thân thiện gần gũi, lôi cuốn HS đến trường, chấm dứt hiện tượng học sinh bỏ học, đảm bảo duy trì và nâng cao tỷ lệ các chuẩn PCGD-THCS theo quy định.
- Chỉ đạo công tác bồi dưỡng cho CB-GV bằng việc tự học, tự bồi dưỡng, tham gia học các loại hình đạo tạo để đạt trên chuẩn về CMNV nhất là đối với lực lượng đội ngũ trẻ. Khuyến khích CB-ĐV-GV học Tin học, Ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu đổi mới GD.
- Chi bộ phải đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phòng ngừa, không để các hành vi tiêu cực, vi phạm, các tệ nạn XH, bạo lực xâm nhập vào trường học, tăng cường công tác giáo dục truyền thống, phối hợp thường xuyên, kịp thời với gia đình và các lực lượng XH trong việc giáo dục đạo đức HS, lãnh đạo các tổ chức Đoàn, Đội TNTPHCM quan tâm giáo dục lối sống trong sáng, lành mạnh, chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ ATGT.
- Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng CSVC, cảnh quan sư phạm:
Tham mưu với các cấp, các ngành tranh thủ các chương trình dự án để xây dựng mới các phòng chức năng, kho thiết bị, nhà truyền thống đạt chuẩn  thay thế dãy nhà  học 7 phòng cấp 4 đã xuống cấp. Chỉ đạo công tác lao động vệ sinh, bảo quản CSVC, trồng cây, hoa, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, khắc phục yếu kém về công tác vệ sinh. Chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, xây dựng đủ hệ thống nước sạch để học sinh sử dụng.
b. Về lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống:
- Cán bộ, đảng viên, GV-NV phải thường xuyên phê và tự phê bình, tự rèn luyện đạo đức tác phong sư phạm mẫu mực để làm gương sáng cho HS noi theo. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ, đảng viên của Chi bộ.
- Thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách Pháp luật của Đảng và Nhà nước, trong đó Đảng viên, quần chúng phải chú trọng chấp hành và tham gia xây dựng, đóng góp, sinh hoạt tại địa bàn dân cư nơi cư trú.
- Tăng cường Giáo dục ý thức Pháp luật, giải quyết tốt những vướng mắc ngay tại tổ CM, tổ Công đoàn, không để mâu thuẫn phát sinh, đặc biệt quan tâm đầy đủ quyền lợi chế độ, chính sách người lao động, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, không để xảy ra đơn thư khiếu nại, tố cáo, không vi phạm chính sách dân số, vi phạm ATGT.
c. Về thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm học 2016-2017:
- Bổ sung, sửa đổi, quy chế hoạt động Chi bộ trong năm học. Chỉ đạo các tổ chức Đoàn TN, Công đoàn thường xuyên quan tâm chăm lo bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Chi bộ xem xét đề nghị kết nạp.
- Phát hiện để bồi dưỡng, giới thiệu đề bạt những đảng viên ưu tú vào đội ngũ cán bộ cốt cán của ngành.
- Bồi dưỡng kết nạp đảng viên: 02 đ/c.
d. Công tác kiểm tra của chi bộ:
- Trọng tâm là nhiệm vụ tự kiểm tra, kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết đảng các cấp, kiểm tra việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao của mỗi cá nhân. Thực hiện nghiêm lịch sinh hoạt định kỳ, nội dung sinh hoạt trọng tâm, có chất lượng, tăng cường công tác tự kiểm tra, tự phê bình và phê bình, chống các biểu hiện tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân, đơn thư nặc danh gây mất đoàn kết trong chi bộ, đơn vị.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; KT việc thực hiện 3 công khai và các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong đơn vị.
- Phân công trách nhiệm cho các đảng viên thật cụ thể, mỗi đảng viên phải tự kiểm điểm và tiếp thu các ý kiến đóng góp của chi bộ qua các phiên họp định kỳ. 
đ. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phấn đấu, thực hiện trong năm học:
- Chi bộ cuối năm 2016 xếp loại:  Trong sạch vững mạnh
- Xếp loại của trường, Công đoàn, Đội cuối năm học 2016- 2017:
+ Trường: Tập thể lao động tiên tiến.
+ Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc.
+ Đội: Xuất sắc.
+ Chỉ đạo nhà trường tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội.
- 100% ĐV được kiểm tra phân loại, phấn đấu không có CB-ĐV vi phạm đạo đức, lối sống; 100% CB-ĐV xếp từ loại khá trở lên về chuẩn nghề nghiệp; không có ĐV xếp loại viên chức cuối năm mức đạt yêu cầu; không có ĐV, GV sinh con thứ 3 trở lên; không vi phạm trật tự an toàn giao thông; 100% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15 đến 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- Phấn đấu nâng cao chất lượng 2 mặt GD trong đó chú trọng tăng tỷ lệ khá giỏi về học lực, giảm yếu kém xuống dưới 5%; không có các tệ nạn, bạo lực xã hội xâm nhập vào trường học, không có HS xếp loại đạo đức yếu- kém.
- CB-ĐV-GV thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân, sinh hoạt định kỳ địa phương nơi cư trú; CB-ĐV thường xuyên làm công tác tự kiểm tra giám sát nhiệm vụ được giao trong chi bộ, đơn vị.
- Tập trung lãnh đạo, xây dựng các tổ chức đoàn thể hàng năm đạt trong sạch vững mạnh toàn diện.
- Trong năm học 2016- 2017 phấn đấu kết nạp thêm được 2 đảng viên. Duy trì liên tục danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.
- Phát huy truyền thống chi bộ “Trong sạch vững mạnh” mỗi cán bộ, Đảng viên trong nhà trường đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ năm học  2016-2017.
 
Nơi nhận:
- Đảng bộ xã Thạch Long;
- Lãnh đạo Chi bộ, đơn vị;
- Lưu: Chi bộ
BÍ THƯ CHI BỘ
 
 
    Trần Quốc Danh
 

Tác giả bài viết: Trần Quốc Danh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay1,172
  • Tháng hiện tại27,204
  • Tổng lượt truy cập447,607
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây